Przejdź do treści

Jak przygotować się na pierwszą wizytę u fizjoterapeuty?

Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne. Diagnostyka obejmuje ocenę postawy ciała, badanie zakresów ruchu w kręgosłupie i stawach obwodowych, specyficzne testy kliniczne oraz ocenę siły poszczególnych mięśni.Proszę o zabranie wygodnego stroju sportowego oraz niekrępującej bielizny, ponieważ może zostać Pan/Pani poproszony o rozebranie się w celu przeprowadzenia badania palpacyjnego i usprawnienia procesu terapii. Jeśli posiadają Państwo aktualną dokumentację medyczną, badania obrazowe (np. USG, MRI, RTG), należy je zabrać ze sobą. Istotne mogą okazać się też informacje na temat przebytych urazów i zabiegów chirurgicznych, wcześniejszych epizodów bólowych. Im więcej danych uzyska fizjoterapeuta, tym łatwiej będzie mu zdiagnozować przyczynę dolegliwości, a następnie przeprowadzić szybkie i skuteczne leczenie!