Przejdź do treści

   Jestem fizjoterapeutką, tytuł magistra fizjoterapii obroniłam na Politechnice Opolskiej wydział wychowania fizycznego i fizjoterapii w 2013 roku. W zawodzie pracuje od 2011 r. W swojej pracy zajmuje się indywidualną pracą z pacjentem, wykorzystując techniki terapii  manualnej, kinesiotaping, techniki tkanek miękkich, terapia wad postawy oraz inne. Praca ta sprawia mi ogromną satysfakcję tym samym motywuje mnie do dalszego zgłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. 

Ukończone kursy i szkolenia : 

  - Autoterapia dysfunkcji narządu ruchu z elementami terapii manualnej 

  - Pacjent przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

  - Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym

  - Globalna terapia stopy

  - Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci

  - Diagnostyka i terapia dzieci z wadami potsawy - podejście zintegrowane

  - Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii 

  - Covid-19 - jak zapobiegać, usprawniać i wspierać organizm przed, w trakcie i po infekcji wirusowej. Praktyczne studium pomocy Pacjentom.