Od 20 lat pracuje z dorosłymi i z dziećmi

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, kierunek : Wychowanie Fizyczne.

Od najmłodszych lat związana ze sportem, tańcem, rekreacją ruchową i zdrowotną.

Od 20 lat pracuje z dorosłymi i z dziećmi.

Swoim klientom oferuje wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach – uzyskała między innymi tytuł Pilates Instruktor PKF, Instruktor Pilates & Zdrowy Kręgosłup czy Instruktor Pilates Classic. Jest również Instruktorem Basic Functional Workshop, Strechting, Body Shaping, Hi-Lo Combo, Fitball, Dance Aerobic, metodykiem tworzenia i nauczania choreografii.

Dobra znajomość anatomii i fizjologii zdobyta podczas studiów i wielu szkoleń sprawia, że Monika szczególną uwagę zwraca na poprawną technikę wykonywanych ćwiczeń, prawidłowy oddech i bezpieczeństwo.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w konwencjach, warsztatach i szkoleniach.