Przejdź do treści

Jak wygląda wizyta fizjoterapeutyczna? Pierwsze spotkanie z pacjentem przebiega w następujący sposób:
1. Wywiad (badanie podmiotowe) - czyli zebranie możliwie najwięcej informacji odnośnie pacjenta: aktualnego problemu bólowego, współistniejących chorobach, przebytych urazach i zabiegach chirurgicznych, wcześniejszych epizodach bólowych.
2. Diagnostyka - obejmuje badanie fizjoterapeutyczne, diagnostykę funkcjonalną i elementy badania neurologicznego. Pozwala określić miejsce, w którym należy rozpocząć pracę z danym pacjentem, a także wykluczyć przeciwwskazania do rehabilitacji. W razie konieczności pacjent może zostać skierowany do innego specjalisty (lekarza) w celu wykonania dodatkowych badań i rozszerzenia diagnostyki problemu.
3. Terapia manualna - leczenie pacjenta za pomocą metod manualnych, które mają na celu: zmniejszenie dolegliwości bólowych, ułatwienie ruchu, poprawę zakresów ruchu w stawach, mobilizację organizmu pacjenta do regeneracji. Jest nakierowana na przyczynę dolegliwości, a nie na miejsce bólu.
4. Ćwiczenia lecznicze (kinezyterapia) i autoterapia - w zależności od występującego problemu, dobierane są odpowiednie ćwiczenia lecznicze. Trudniejsze ćwiczenia wykonywane są razem z fizjoterapeutą, łatwiejsze pacjent (po odpowiednim instruktażu) ma za zadanie samodzielnie wykonywać w domu. Zaangażowanie pacjenta w proces leczenia oraz samodzielna praca stanowi podstawę sukcesu terapii!
5. Leczenie wspomagające - w tej roli świetnie sprawdza się fizykoterapia (np. laser biostymulacyjny, terapia polem elektromagnetycznym, mikroprądy) oraz kinesiology taping.

Plan rehabilitacji i postępowanie terapeutyczne ustalane jest zawsze indywidualnie z pacjentem. Najważniejsza jest współpraca i wzajemne zaufanie.

Ile trwa wizyta? Ile wizyt jest potrzebne? Jak często powinna odbywać się terapia?
Pojedyncza wizyta fizjoterapeutyczna trwa około 60 minut.
Większość pacjentów potrzebuje od 3 do 4 spotkań.
Początkowo terapia powinna odbywać się średnio raz na tydzień (przerwy pomiędzy sesjami powinny wynosić co najmniej 5-7 dni). Oczywiście zdarzają się odstępstwa, np. w stanie ostrym choroby zaleca się krótsze, lecz częstsze wizyty.